Cetak
Butiran: | Jumlah paparan: 7972

Menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada semua kakitangan dan pelajar Universiti dengan cekap dan berkesan; merangkumi aspek penyelenggaraan dan segala urusan pentadbiran serta dokumentasi berkaitan kenderaan Universiti.